O UDRUŽENJU

Udruženje za očuvanje istorije i kulture „Crkvine“ – Rogatica, osnovano je od strane grupe entuzijasta, svjesnih kulturno-istorijskih i prirodnih potencijala kako Opštine Rogatica, tako i čitave Bosne i Hercegovine, sa ciljem zaštite kulturno-istorijskih spomenika i sjećanja na herojske poduhvate naših predaka. Udruženje je osnovano na osnivačkoj skupštini u januaru 2019. godine, a trenutno broji oko 50 članova. Članstvo u Udruženju je besplatno i dobrovoljno, tako da svi zainteresovani građani mogu iskoristiti mogućnost da postanu naši članovi i zajedno sa nama da krenu na put prepun avantura i druženja, ali i sticanja korisnih istorijskih znanja i rada za dobrobit naše lokalne zajednice i šire.